Một số dạng toán trong kì thi Violympic lớp 4

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh một số dạng toán thường có trong kì thi Violympic lớp 4 để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.
Luyện thi Violympic lớp 4 Xem thêm