Một số điểm đáng chú ý của dự thảo Luật công chức, viên chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đang được trình Quốc hội để xem xét thông qua. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo Luật công chức, viên chức sửa đổi VnDoc đã tổng hợp lại, xin mời các bạn cùng tham khảo.
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm