Một số lưu ý khi viết thư thương mại bằng tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Một số lưu ý khi viết thư thương mại bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn biết được bố cục của 1 bức thư thương mại, các dạng thư thương mại cơ bản, lưu ý khi viết thư thương mại bằng tiếng Anh, cách viết tốt Thư tín thương mại,...
Tiếng Anh cho người đi làm Xem thêm