Một số thành ngữ miêu tả sự khó khăn trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài viết này sẽ chia sẻ một số thành ngữ miêu tả sự khó khăn trong tiếng Anh có thể bạn chưa biết. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm