Một số tư thế đúng cách để không bị bệnh cột sống

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Các bệnh liên quan cột sống là những bệnh dễ mắc phải ở những người ít vận động hoặc đứng, ngồi, nằm sai tư thế. Dưới đây là một số tư thế đứng, ngồi, nằm đúng cách để phòng bệnh cột sống bạn cần biết.
Bệnh văn phòng Xem thêm