Nét mới trong cảm nhận về Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đoạn trích Đất nước là một phần trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Với những nét mới trong cảm nhận về Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm đã mở ra trước mắt chúng ta vẻ đẹp của quê hương xứ sở ở nhiều bình diện: lịch sử, địa lí, văn hóa,…
Thi thpt Quốc gia môn Văn Xem thêm