Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 04/2014/NĐ-CP 42 KB 17/01/2014 5:31:00 CH
Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm