Nghị định 131/2018/NĐ-CP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 131/2018/NĐ-CP 207,5 KB 01/10/2018 5:26:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 131/2018/NĐ-Cp được Chính phủ ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 131/2018/NĐ-CP
Cơ cấu tổ chức Xem thêm