Nghị định 145/2018/NĐ-CP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 145/2018/NĐ-CP 150,1 KB 19/10/2018 8:17:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 145/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/10/2018 về việc bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP cơ chế quản lý học phí cơ sở giáo dục.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 145/2018/NĐ-CP
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm