Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 72/2018/NĐ-CP 144,4 KB 18/05/2018 2:40:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 72/2018/NĐ-CP
Lao động - Tiền lương Xem thêm