Nghị định mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra 2 phương án dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Lao động - Tiền lương Xem thêm