Nghị định quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân số 86/2015/NĐ-CP

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân số 86/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/12/2015, theo đó học phí đại học sẽ tăng theo 3 giai đoạn từ năm 2015-2021.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm