Nghị định quy định đăng ký quốc tịch và quyền đối với tàu bay số 68/2015/NĐ-CP

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định số 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay, nghị định này được Chính phủ ban hành, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Hàng không Xem thêm