Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị số 37/2010/NĐ-CP

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm