Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai số 43/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai. Cũng theo Nghị định này thì các quy định về Luật đất đai 2013 được Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn triển khai. Mời các bạn cùng tham khảo.
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm