Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước số 46/2014/NĐ-CP

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/07/2014, được VnDoc cập nhật và gửi đến các bạn tham khảo và nghiên cứu bảo gồm cả bản PDF và DOC của Nghị định. Nghị định này thay thế nghị định 142/2005/NĐ-CP và 121/2010/NĐ-CP.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm