Nghị luận xã hội: Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Câu nói “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” (Đặng Thuỳ Trâm) đã mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa, là lời khuyên đừng bao giờ đầu hàng trước số phận mà hãy tự vươn lên đối đầu với mọi chông ga.
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm