Nghị quyết 117/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ tháng 11/2019

Chính phủ ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP 2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng về các chính sách pháp luật và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Chính sách Xem thêm