Nghị quyết 27-NQ/TW 2018

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 106 KB 04/06/2019 9:01:00 SA
Ban chấp hành TW ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Nghị quyết 27-NQ/TW 2018
Lao động - Tiền lương Xem thêm