Nghị quyết 49/2017/QH14

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị quyết 49/2017/QH14 242 KB 13/12/2017 9:28:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kí đã thông qua: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng...
Xem thêm các thông tin về Nghị quyết 49/2017/QH14
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm