Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 141,7 KB 23/10/2018 8:55:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội vê việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân.
Xem thêm các thông tin về Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14
Cơ cấu tổ chức Xem thêm