Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 81,4 KB 23/10/2019 9:31:00 SA
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Sau đây là nội dung chi tiết,mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14
Cơ cấu tổ chức Xem thêm