Nghi thức niệm chú Đại Bi tại nhà

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghi thức niệm chú Đại Bi tại nhà 131,5 KB 19/09/2018 11:44:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Niệm chú Đại Bi giúp tâm hồn thanh tịnh, bạn có thể niệm chú Đại Bi ở bất cứ đâu. Tuy nhiên trước khi trì chú Đại Bi các bạn nên tham khảo nghi thức niệm chú Đại Bi tại nhà để niệm chú Đại Bi được thành kính hơn.
Xem thêm các thông tin về Nghi thức niệm chú Đại Bi tại nhà
Chú Đại Bi Xem thêm