Nghi thức tụng kinh Vu lan và Báo hiếu

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghi thức tụng kinh Vu lan và Báo hiếu 110 KB 10/08/2016 9:23:00 SA
VnDoc xin gửi đến các bạn bộ Kinh Vu lan - Báo hiếu cha mẹ phát tâm ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân dịp lễ Vu lan. Mời các bạn tải bộ kinh vu lan này về tham khảo
Xem thêm các thông tin về Nghi thức tụng kinh Vu lan và Báo hiếu
Rằm Tháng Bảy Xem thêm