Nguồn gốc chú Đại Bi

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nguồn gốc chú Đại Bi 342,7 KB 25/09/2018 10:47:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thần Chú Đại Bi là một hình thức bằng lời nói của Đà La Ni (Dharani), có khả năng giải phóng tất cả các chúng sinh đau khổ dưới địa ngục và trần thế. Trong bài viết này VnDoc xin được chia sẻ với các bạn nguồn gốc của bài chú Đại Bi và các phiên bản, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Nguồn gốc chú Đại Bi
Chú Đại Bi Xem thêm