Nguyên lý thống kê

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nguyên lý thống kê 1,9 MB 23/12/2012 11:55:00 CH
Trong cơ chế kinh tế thị trường, các nhà kinh doanh, nhà quản lý, nhà kinh tế có nhiều cơ hội thuận lợi cho công việc nhưng cũng có không ít thử thách.
Xem thêm các thông tin về Nguyên lý thống kê
Giáo dục - Học tập Xem thêm