Nhật ký vũ trụ của ion lặng lẽ - Ebook

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nhật ký vũ trụ của ion lặng lẽ - Ebook 674,8 KB
Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc tác phẩm Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ của Xtanixlap Lem, nhà văn Ba Lan chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng nổi tiếng thế giới.
Sách Văn hóa - Giải trí Xem thêm