Tổng hợp những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng; Điều kiện nâng bậc lương với công nhân quốc phòng; Hòa giải viên thương mại phải có bằng đại học trở lên; Từ 2020, bắt buộc phải dán nhãn năng lượng với mô tô, xe máy,... là những văn bản sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2017.
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm