Những chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 4/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong tháng 4 có nhiều chính sách nổi bật về xây dựng, điện lực, quốc phòng bắt đầu có hiệu lực. VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết những chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 4/2017 để bạn đọc cùng tham khảo rõ hơn.
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm