Những điều giáo viên không nói trong buổi họp phụ huynh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Những điều giáo viên không nói trong buổi họp phụ huynh là những tâm sự của một giáo viên, mong muốn được chia sẻ với phụ huynh về nhiều vấn đề khác bên ngoài học tập.
Mẹo dạy học hay Xem thêm