Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng sớm 19/8/1945, các đường phố Hà Nội đã tràn ngập cờ đỏ sao vàng đánh dấu một mốc son chói lọi của dân tộc - sự thành công của cuộc Cách mạng Tháng 8 mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.