Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file.Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Sáng sớm 19/8/1945, các đường phố Hà Nội đã tràn ngập cờ đỏ sao vàng đánh dấu một mốc son chói lọi của dân tộc - sự thành công của cuộc Cách mạng Tháng 8 mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.