Những kỹ năng sinh tồn cần thiết cho trẻ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Những kỹ năng sinh tồn dưới đây có thể giúp bé sống sót và không bị tai nạn, khi ở nhà một mình hay bị bỏ đói, Các bạn có thể tham khảo để giúp bé nắm vững những kỹ năng này.
Kỹ năng sống Xem thêm