Nội quy thi tuyển công chức viên chức

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nội quy thi tuyển công chức viên chức 133,6 KB 03/06/2019 11:32:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mời các bạn tham khảo bản quy chế thi tuyển viên chức, công chức mới nhất do Bộ nội vụ ban hành. Đây là mẫu nội quy kỳ thi công chức, viên chức chính thức bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2019.
Xem thêm các thông tin về Nội quy thi tuyển công chức viên chức
Thi công chức - viên chức Xem thêm