Phân biệt Hotel và Motel

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Phân biệt Hotel và Motel 101,8 KB 20/09/2019 4:00:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nằm trong bộ tài liệu Phân biệt Từ đồng nghĩa tiếng Anh, tài liệu tiếng Anh Sự khác biệt giữa Hotel và Motel giúp bạn đọc hiểu rõ Hotel là gì, Motel là gì, Hotel khác Motel ở chỗ nào
Xem thêm các thông tin về Phân biệt Hotel và Motel
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm