Phân biệt ký thay, ký thay mặt, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP được áp dụng thế nào? Sự khác nhau của các loại ký ra sao? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ cho các bạn.
Hỏi - Đáp thắc mắc Xem thêm