Phân phối chương trình bậc Tiểu học

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Phân phối chương trình bậc Tiểu học 151 KB 28/07/2017 7:28:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phân phối chương trình bậc Tiểu học theo chuẩn kiến thức kĩ năng 35 tuần. Hi vọng tài liêu này sẽ giúp quý thầy cô lên chương trình thích hợp cho việc dạy học trong năm học mới.
Xem thêm các thông tin về Phân phối chương trình bậc Tiểu học
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm