Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file .doc 200 KB 04/08/2020 5:12:23 CH
Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là kế hoạch dạy học năm học mới để các thầy cô có thêm tài liệu soạn giáo án cho mình chất lượng và đảm bảo đúng quy định.