Phép lịch sự tối thiểu phải dạy con trước 6 tuổi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phép lịch sự là một trong những kỹ năng sống tối thiểu và rất cần thiết để dạy con. Muốn con ngoan, nghe lời thì mẹ phải dạy bé 4 phép lịch sự tối thiểu trước 6 tuổi sau đây.
Kinh nghiệm làm mẹ Xem thêm