Quy chế đánh giá cán bộ công chức 2020

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quy chế đánh giá cán bộ công chức 2020 194,8 KB 07/10/2019 3:45:00 CH
Bộ chính trị ban hành Quyết định 286-QĐ/TW về Quy chế đánh giá cán bộ công chức. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Quy chế đánh giá cán bộ công chức 2020
Cơ cấu tổ chức Xem thêm