Quy định ngừng dạy thêm của bộ giáo dục

Bộ giáo dục vừa ban hành quyết định 2499/QĐ-BGDĐT về bãi bỏ một số điều của thông tư 17 về dạy thêm và học thêm. Như vậy sẽ cấm dạy thêm trên cả nước do các điều của thông tư 17 đã bị bãi bỏ gần hết.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm