Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 4/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, được thực hiện từ 1/1/2017 và Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài ban hành ngày 15/11/2016. Để giúp cho các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, mời các bạn cùng tham khảo.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm