Quy định về phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Đây là một trong các quy định cần có trong doanh nghiệp liên quan tới phòng cháy chữa cháy.
Doanh nghiệp Xem thêm