Quyết định 12/2016/QĐ-UBND về chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, mức sống trung bình của TP.Hà Nội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 13/4/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Văn hóa Xã hội Xem thêm