Quyết định 1443/QĐ-TTg 2018

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 1443/QĐ-TTg 2018 317,5 KB 06/11/2018 8:18:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1443/QĐ-TTg 2018 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 1443/QĐ-TTg 2018
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm