Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 dành cho người lớn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 1475/QĐ-BGDĐT về định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 dành cho người lớn 2016 gồm cấu trúc đề thi, cách tính điểm thi và mô tả năng lực ứng với điểm thi. Theo đó, các kỹ năng nghe, đọc, viết, nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25. Điểm của bài thi được cộng từ điểm của mỗi kỹ năng thi, tối đa là 100 điểm.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm