Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH 2018

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH 2018 253,9 KB 30/11/2018 10:02:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH 2018 về công bố thủ tục hành chính việc làm Bộ Lao động. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết quyết định.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH 2018
Lao động - Tiền lương Xem thêm