Quyết định 17/2019/QĐ-TTg

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 17/2019/QĐ-TTg 486,8 KB 10/04/2019 9:55:00 SA
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về việc gói thầu được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 17/2019/QĐ-TTg
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm