Quyết định 1872/QĐ-BTTTT 2018

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 1872/QĐ-BTTTT 2018 22/11/2018 2:52:00 CH
Bộ truyền thông thông tin ban hành Quyết định 1872/QĐ-BTTTT 2018 công bố Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng phần mềm nguồn mở. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết quyết định.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 1872/QĐ-BTTTT 2018
Công nghệ - Thông tin Xem thêm