Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT 641,2 KB 11/07/2019 9:06:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ giáo dục đào tạo ban hành Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT 2019 quy định kỹ thuật về dữ liệu giáo dục phổ thông. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm